Rakennuspiirustuksia

Alla olevista suunnitelmista saa käsityksen rakennuksen tiloista ja sen sijoittumisesta. Moni yksityiskohta tulee vielä muuttumaan suunnittelun loppuvaiheessa ja myös toteutuksen aikana, mutta pääpiirteittäin suunnitelmat ovat jo vakiintuneet kuvien mukaisiksi. Kuvat saa klikkaamalla suurennettua koko sivun kokoisiksi.

Pohjapiirros

 

 

 

 

Asemapiirros (rakennus merkitty keltaisella)