Huoltorakennukselle myönnetty poikkeuslupa

Espoon kaupunkisuunnittelu on 14.12. myöntänyt Leppävaaran jalkapallohalli Oy:lle poikkeamispäätöksen, jonka nojalla on mahdollista rakentaa yhteensä 185 neliön huoltorakennus LePa Areenan yhteyteen. Lisäksi päätös mahdollistaa enintään 4 neliön erillisen varastotilan rakentamisen huoltotunnelin yhteyteen. Tämä poikkeuslupa tuli tarpeelliseksi, kun todettiin, että huoltorakennukseen suunnitellut toiminnot eivät mahdu kaavan sallimaan 80 neliön rakennusalaan. Lupa kuitenkin saatiin joustavasti, koska poikkeamat kaavasta olivat kohtuullisia ja poikkeaminen kaavasta parantaa alueen tarkoituksenmukaista käyttämistä urheilutoimintaan.