Hankkeelle myönnetty valtionavustusta

Aluehallintovirasto on päättänyt antaa LePa:n huoltorakennushankkeelle veikkausvoittovaroista myönnetyn 140.000 euron valtionavustuksen.  Hanke ei olisi voinut toteutua ilman valtionapua, joten nyt saatu päätös oli suuri edistysaskel rakennushankkeelle. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että rakentaminen alkaa tänä vuonna. Tavoitteena on saada rakennustyöt käynnistymään vielä kesän kuluessa.