Käynti hallille helpottuu

Rakennustyöt ovat nyt edenneet niin, että työmaalle varattua katualuetta voidaan pienentää. Tämän ansiosta halliin voidaan taas kulkea normaalista käyntiportista. Aidatulle työmaa-alueelle ei edelleenkään saa mennä.

Runko pystyssä – urakka aikataulussa

Rakennustyöt ovat päässeet jatkumaan suunnitellusti ilman suurempia yllätyksiä tai ongelmia. Tässä on merkittävästi auttanut suojahuputus, joka on pitänyt niin sateen, tuulen kuin syyslehdetkin poissa työmaalta. Rakennuksen runko on  jo valmiina ja kattotuolitkin pääosin asennettu paikoilleen. Tällä hetkellä ollaan vielä hyvin alkuperäisessä tavoitteessa saada rakennus valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä.

Perustustyöt loppusuoralla

Perustustyövaihe on sujunut hyvin ja edennyt optimistisimmassa aikataulussa. Perustusvalun jälkeen päästiin heti ontelolaattojen asennukseen. Nyt käynnissä ovat ontelolaattojen reunavalujen valmistelut. Samaan aikaan maanrakennusurakoitsija tekee rakennuksen ulkopuolisia täyttöjä sekä viimeistelee tontille tulevia putkivetoja.

Syksy saapuu vääjäämättä ja sen mukana myös sateisempi kausi. Talon runko rakennetaan paikan päällä pitkästä tavarasta, mikä on säälle altis työvaihe. Pääurakoitsijamme teki erittäin hyvän päätöksen kattaa koko rakennusala suojahupulla vesikaton valmistumiseen asti. Tämä varmistaa, että runkotyövaiheessa vältytään kosteusongelmilta ja rakennustöitä voidaan edistää täysipainoisesti säästä riippumatta. Sääsuojan pystytys käynnistyy jo ensi viikon alussa.

Rakennustyöt etenevät suunnitellusti – paalutus käynnissä

Maanrakennustyöt rakennuksen pohjan osalta valmistuivat ja paalutus pääsi käyntiin. Yksi suurimmista rakennusurakan riskeistä ohitettiin ilman ongelmia, kun rakennuspaikan vieressä olevat kaukölämpö- ja sähkölinja jäivät johtokarttojen mukaisesti riittävän etäälle rakennuksesta. Paalutus valmistuu suunnitellusti tällä viikolla, jonka jälkeen alkaa perustusten teko.

Keskiviikkona pidettiin myös rakennusvalvonnan kanssa työmaan aloituskokous. Kaikki asiat olivat kunnossa ja rakennustyöt voivat senkin puolesta jatkua täydellä vauhdilla.

Maanrakennustyöt täydessä vauhdissa – kulku halliin keskiportista

Maanrakennustyöt lähtivät tänään käyntiin pintamaan poistolla. Rakennustyömaalla liikkuu paljon kuorma-autoja, kun maata kuljetetaan ensin pois ja sen jälkeen taas täytetään rakennemaakerroksilla. Hallin edustan suljettua työmaa-aluetta päätettiin laajentaa, jotta alueen turvallisuus voitaisiin mahdollisimman hyvin varmistaa. Tästä syystä kulku kenttäalueelle siirtyy toistaiseksi keskimmäiseen porttiin. Työmaa-alueelle meneminen on ehdottamasti kielletty.

Katu on katkaistu, työt alkavat

Työmaa-alueen aitaus on jo osin asennettu paikalleen. Samalla katualue katkaistiin ja hallin kulkureitti rajattiin työmaasta. Työmaa-alueelle meno on ehdottomasti kielletty ja työmaan läheisyydessä kuljettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta.

Rakennuspaikalla on tällä viikolla tehty myös mittaustöitä ja loppuviikosta käynnistyvät maanrakennustyöt. Myös tarvittava puiden kaato tehdään luultavasti tällä viikolla.

Työt alkavat viikolla 32 – varovaisuutta liikkumiseen

Nyt näyttää siltä, että maanrakannustyöt alkavat viikolla 32. Kun rakennustyöt vihdoin pääsevät käyntiin, hallin ympäristössä alkaa melkoinen kuhina. Parin ensimmäisen rakennusviikon aikana työmaata hallitsevat kaivuu-, maansiirto- ja paalutuskoneet. Sen jälkeen seuraa perustusten rakentaminen ja ontelolaattojen asennus, jotka myös vievät aikaa noin kaksi viikkoa. Tämän jälkeen käynnistyykin rakennuksen rungon rakentaminen.

Koko tänä aikana rakennustyömaalla liikkuu paljon erikokoisia koneita ja ajoneuvoja. LePa Areenan käyttäjien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta  koko rakennustöiden ajan liikkuessaan hallin ympäristössä. Myös kulkuyhteyksiin tehdään rakennusaikaisia muutoksia, jotka on esitetty oheisessa kuvassa. Hallin sisäänkäynnin edustan katualue suljetaan ja ainoastaan tien laidassa oleva jalkakäytävä jää käyttöön. Autoilla ei enää saa missään nimessä tulla hallille asti, vaan saattoliikenteen on jäätävä pysäköintialueille. Myöskään hallin eteläpuolella ojan ylittäviä kaukolämpöputkia ei saa käyttää oikotienä, koska ne johtavat suoraan rakennustyömaalle. Vanhempien on syytä näyttää esimerkkiä ja korostaa tarkkaavaisuuden merkitystä.

Kaikki urakkasopimukset allekirjoitettu

Tänään on solmittu urakkasopimus huoltorakennuksen pääurakoitsijan kanssa. Sopimus on kattava sisältäen kaikki rakennustekniset työt maanrakennuksen ja paalutuksen jälkeen. Urakkaan sisältyvät myös LVI- ja sähkötyöt.

Rakennustyöt alkavat elokuun puoliväliin mennessä maanrakennuksella ja jatkuvat sen jälkeen suoraan paalutuksella ja perustusten rakentamisella. Rakennus on tavoitteena saada valmiiksi 15.3.2019 mennessä.

Urakoitsijamme ovat:
Pääurakoitsija: RKL Puuha Oy
Maanrakennus: VA-Palvelut Oy
Paalutus: Maanrakennus Kotisalo Ky

Ensimmäiset urakkasopimukset tehty

Maanantaina allekirjoitettiin huoltorakennuksen maanrakennusurakan sopimus. Työt alkavat arvion mukaan elokuun puolivälissä. Jos urakoitsijan toiset kohteet etenevät odotettua nopeammin, voivat työt käynnistyä aiemminkin.

Myös paalutus ja ontelolaatat on jo tilattu. Päärakennusurakan osalta neuvottelut jatkuvat kahden tarjoajan kanssa ja sopimus on tarkoitus solmia viikon sisällä.

Alustava aikataulu rakennustöiden käynnistymiselle

Rakennusurakoiden kilpailutus on edennyt mukavasti ja pääurakoihin on tarjolla hyviä vaihtoehtoja, joiden myötä rakennustöiden kustannukset saadaan pidettyä rakennustöihin varatun kustannusraamin puitteissa. Jos suurempia yllätyksiä ei tule, maanrakennustöiden aloitus voisi olla arviolta elokuun puolivälin paikkeilla. Sen jälkeen syyskuussa alkaisivat rakennustekniset työt perustuksista. Jos työt pystytään aloittamaan suunnitellusti, tavoitteena on saada rakennus käyttövalmiiksi ensi vuoden maaliskuussa. Rakennusprojekteissa on kuitenkin aina syytä varautua haasteisiin, jotka voivat siirtää valmistumisajankohtaa.

Rakennuslupa on hyväksytty ja lainvoimainen

Rakennusvalvonta teki lupapäätöksen 31.5. Rakennuslupa sai lainvoiman tänään 19.6. Rakennustyöt voisivat nyt alkaa, mutta rakennusurakoiden kilpailutus on vielä kesken. Ennen töiden käynnistämistä halutaan varmistaa, että tärkeimpiin urakkaosuuksiin saadaan hyvät urakoitsijat ja urakoiden kustannustaso pysyy suunnitellun budjetin raameissa.

Hankkeelle myönnetty valtionavustusta

Aluehallintovirasto on päättänyt antaa LePa:n huoltorakennushankkeelle veikkausvoittovaroista myönnetyn 140.000 euron valtionavustuksen.  Hanke ei olisi voinut toteutua ilman valtionapua, joten nyt saatu päätös oli suuri edistysaskel rakennushankkeelle. Valtionavustuksen edellytyksenä on, että rakentaminen alkaa tänä vuonna. Tavoitteena on saada rakennustyöt käynnistymään vielä kesän kuluessa.

Rakennuslupahakemus jätetty rakennusvalvontaan

Rakennusvalvontaan on jätetty huoltorakennuksen lupahakemus. Rakennuksen suunnitteluun on haettu evästystä rakennusvalvonnasta jo aiemmin, jotta luvan käsittely sujuisi mahdollisimman sujuvasti. Tavoitteena on saada hyväksytty lupa viimeistään toukokuun loppuun mennessä.

Huoltorakennukselle myönnetty poikkeuslupa

Espoon kaupunkisuunnittelu on 14.12. myöntänyt Leppävaaran jalkapallohalli Oy:lle poikkeamispäätöksen, jonka nojalla on mahdollista rakentaa yhteensä 185 neliön huoltorakennus LePa Areenan yhteyteen. Lisäksi päätös mahdollistaa enintään 4 neliön erillisen varastotilan rakentamisen huoltotunnelin yhteyteen. Tämä poikkeuslupa tuli tarpeelliseksi, kun todettiin, että huoltorakennukseen suunnitellut toiminnot eivät mahdu kaavan sallimaan 80 neliön rakennusalaan. Lupa kuitenkin saatiin joustavasti, koska poikkeamat kaavasta olivat kohtuullisia ja poikkeaminen kaavasta parantaa alueen tarkoituksenmukaista käyttämistä urheilutoimintaan.