Alustava aikataulu rakennustöiden käynnistymiselle

Rakennusurakoiden kilpailutus on edennyt mukavasti ja pääurakoihin on tarjolla hyviä vaihtoehtoja, joiden myötä rakennustöiden kustannukset saadaan pidettyä rakennustöihin varatun kustannusraamin puitteissa. Jos suurempia yllätyksiä ei tule, maanrakennustöiden aloitus voisi olla arviolta elokuun puolivälin paikkeilla. Sen jälkeen syyskuussa alkaisivat rakennustekniset työt perustuksista. Jos työt pystytään aloittamaan suunnitellusti, tavoitteena on saada rakennus käyttövalmiiksi ensi vuoden maaliskuussa. Rakennusprojekteissa on kuitenkin aina syytä varautua haasteisiin, jotka voivat siirtää valmistumisajankohtaa.